foto 2b

Zaproszenie

na Walne Zgromadzenie Członków

Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego 

W imieniu Zarządu Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków MTW, które odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2022r. (sobota) o godz. 15.00 w Mrągowskim Centrum Kultury .

(Zgodnie z § 18 pkt. 7 Statutu MTW Walne Zgromadzenie rozpoczęte w II terminie jest władne do podejmowania uchwał niezależnie od ilości obecnych, uprawnionych do głosowania)

Drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków (w przypadku braku quorum) ustala się na dzień 9 kwietrnia 2022. (sobota) o godz. 15.30, również w Mrągowskim Centrum Kultury.

Ze względu na wagę poruszanych spraw proszę  o niezawodne  przybycie.

(Zgodnie z § 13 pkt 1 d Statutu  członek MTW ma obowiązek uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Towarzystwa)

                                                                                                          

    Wojciech Bolc

Prezes

Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

wizytowka MTW 1