foto 2b

 

Zarząd Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego informuje osoby zrzeszone w naszym Towarzystwie o tym, że zezwolenia uprawniające do amatorskiego połowu ryb wydawane przez Gospodarstwo Rybackie w Mrągowie na jezioro Marcinkowskie (tylko dla osób zrzeszonych w MTW) obowiązują od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 r. a nie jak dotychczas od 01.04 do 31.03 następnego roku. Zezwolenia wydane w 2016 roku, obowiązują do 31.03.2017 roku. Nowe zezwolenia, na 2017 rok, obowiazują już na nowych zasadach. Zmiana ma na celu ujednolicenie zasad wydawania zezwoleń przez Gospodarstwo Rybackie w Mrągowie.

wizytowka MTW 1