foto 2b

W związku z panującą pandemią oraz zakazami narzuconymi przez Rząd RP, Zarząd Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego odwołuje zaplanowane na dzień 18.04.2020 roku sprzątanie brzegów jezior będących w dyspozycji Towarzystwa.  Sprzątanie odbędzie się w innym terminie, który zostanie ustalony po ustaniu zagrożenia związanego z rozprzestrzeniającą się pandemią oraz odwołaniu zakazów.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku sprzątania stanowik wędkarskich przez osoby wędkujące na tych stanowiskach. (http://www.mtw-mazury.pl/regulamin-2017#obowiazki)

wizytowka MTW 1