foto 2b

Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie dysponuje czterema łowikami, w tym jednym specjalnym przeznaczonym głównie do połowu karpia. Wszystkie jeziora zlokalizowane są w okolicy Mrągowa.

 

Jezioro Głębokie

glebokie

Jezioro typu sielawowego, przylegające do wsi Lasowiec. Głęboki zbiornik łączący się od południa z jez. Kociołek. Obrzeża wysokie, w dużej części strome, od południowego zachodu otoczone lasami, z innych stron gruntami wsi Lasowiec leżącej nad północnym brzegiem jeziora.Rybostan wzbogacony drapoieżnikami (Szczupak, sum, okoń, węgorz). Powierzcnia: - 25,3 ha. Głębokość maksymalna / Średnia: 36,8 / 12,0 m. 4. Długość linii brzegowej: - 2700 m.

Jezioro Kociolek 

 

kociolek

Małe, bardzo głębokie, leszczowe jezioro położone na północ od wsi Marcinkowo k. Mrągowa o brzegach wysokich, w przeważacej części otoczone lasami. Kociołek łączy się leśnym ciekiem z jez. Głębokim leżącym na północy. Dojazd do jeziora z Marcinkowa w kierunku północnym drogą gruntową. Powierzchnia: - 7,8 ha. Głębokość maks. / Średnia: - 36,0 / 10,4 m. Maksym. długość / szerokość: - 370 / 350 m. Długość linii brzegowej: - 1250 m.

 

Jezioro Średnie 

srednie

Jezioro położone w sąsiedztwie wsi Lasowiec, ok. 2 km na zachód od północnej części Mrągowa. Leszczowe jezioro o mało rozwiniętej linii brzegowej, łączące się rowem z jez. Piecuch, z małą wyspą otoczoną oczeretami w części północnej.Rybostan wzbogacony rybami drapieżnymi (szczupak, sandacz, sum). Brzegi wysokie, w części strome, otoczone od północy i zachodu lasami a z pozostałych stron prywatnymi gruntami (pola,łąki). Powierzchnia jeziora - 14,1 ha. Powierzchnia wysp: - 0,1 ha. Głębokość maks./Średnia: - 11,6 / 3,8 m. Maks. długość / szerokość: - 600 / 350 m. Długość linii brzegowej: - 1750 m.

 

Jezioro Marcinkowskie 

marcinkowskie

Potocznie nazywane Dzwon. Powierzchnia - 9,0 ha, max głębokość - 9,9m, Średnia - 3,3m, max długość x szererokość - 550 x 200 m, długość linii brzeg. -1350 m. Położenie: m. Marcinkowo - ok. 3 km od Mrągowa, jadąc drogą nr. 16 w kierunku Olsztyna. Jezioro usytuowane po lewej stronie łuku szosy, jest zbiornikiem bezodpływowym o mulistym, porośniętym dnie. Rzeźba brzegów urozmaicona od płaskiego po strome, okolone gruntami rolniczymi. Od strony płn-wschodniej, jezioro podchodzi do zabudowań wsi. Wśród ryb znajdują się liny, płocie, leszcze, karasie, amury i karpie. Z drapieżnych występuj: Szczupak, węgorz, okoń , sporadycznie sandacz i sum. Dojazd: Od strony Olsztyna drog kraj. Nr. 16 w kierunku Augustowa - ok. 60 km. do m. Marcinkowo. Mijając jezioro (po prawej w dole) skręcić w prawo w drogę do m. Karwie. Po 150 m skręcić w prawo. Po minięciu zabudowań zjechać w prawo do jeziora na miejsce zbiórki. Od strony Mrągowa: Trzymać się drogi krajowej Nr 16 kierujc się na Olsztyn. Po ok. 3 km w m. Marcinkowo, za przejściem dla pieszych skręcić w lewo w drogę do m. Karwie. Dalej - jak wyżej.

wizytowka MTW 1