foto 2b

W dniu 11.02.2002 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS wpisał do Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000079328 Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie.

Statut MTW określał, że celem Towarzystwa ma być organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji, krzewienia znajomości zasad gospodarki rybacko-wędkarskiej, kształtowanie zasad koleżeństwa, etyki wędkarskiej oraz działanie na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania wód i środowiska naturalnego.

W dniu 16.02.2002 r. odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie MTW, w którym wzięło udział 129 osób. Dokonano wyboru podstawowych struktur MTW.

W w 2003 r. zostaliśmy przyjęci do Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich z siedzibą w Kwidzynie. Liczyliśmy 265 członków.

W 2005 roku, zlikwidowano w Mrągowie Jednostkę Wojskową. Agencja Mienia Wojskowego wraz z placem ćwiczeń wojskowych, tzw. „poligonem”, sprzedała położone tam nasze łowisko, wniesione do MTW aportem przez członków byłej, Wojskowej Sekcji Wędkarskiej „Karaś”. Wykonany przez wędkarzy i przez wiele lat utrzymywany i zarybiany (ok. 10 ha) zbiornik wodny, jako „staw rybny” uatrakcyjniał ofertę AMW .

Nie uznano naszych starań. Nie posiadaliśmy żadnego „rządowego” papieru upoważniającego do roszczeń. Nowy właściciel teren ogrodził, a wędkarzy wyprosił przy pomocy ochrony.Po utracie łowiska, MTW zostało bez możliwości prowadzenia działalności statutowej. Wielu kolegów wskutek przeniesień służbowych, poszukiwaniu zatrudnienia wyjechało z Mrągowa. Sprzedanie ponad naszymi głowami naszego łowiska, spowodowało też wystąpienie z MTW kolejnych, rozgoryczonych kolegów, zmniejszając liczbę czynnych członków do kilkudziesięciu. Straciliśmy również lokal (i adres) w sprywatyzowanym budynku byłego klubu wojskowego.

W dniu 25.03.2006 r. odbyło się Walne Zgromadzenie MTW. Prezes Zarządu, za bezskuteczną obronę interesów MTW w Agencji Mienia Wojskowego, ustąpił z funkcji rekomendując do tej roli kol. Waldemara Nieżorawskiego (Radny miejski, przedstawiciel lokalnego biznesu). Rezygnacja została przyjęta i zmiana dokonana. Cel najważniejszy to podjęcie starań o nowe łowisko oraz siedzibę.

Dzięki zabiegom nowego Prezesa, w 2006 r. użyczono nam dla potrzeb wędkarskich ok. 10 hektarowe jeziorko. W zamian MTW zobowiązało się wobec właściciela i pod okiem specjalisty zadbać o rybostan. Ze składek członkowskich, corocznie zarybiano je narybkiem (karp, szczupak, amur, sum, węgorz) na kwotę 6-7 tys. zł.

W przeciągu kilku lat, jeziorko stało się atrakcyjnym łowiskiem. Pozwoliło zapewnić członkom Towarzystwa uprawianie wędkarstwa amatorskiego jak również zgłoszenia gotowości przeprowadzania wędkarskich imprez sportowych w ramach KFTW.

Po zmianie zapisów statutu i uzyskaniu pozytywnej decyzji Sądu, w grudniu 2008 r Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

Jako organizacja pozarządowa, włączyliśmy się w realizację zadań własnych samorządów, popularyzując nasze cele statutowe.

W maju 2009 r. byliśmy organizatorami XIV Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Delegatów Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich
tradycyjnie połączonej z wędkarskimi zawodami spławikowymi i spinningowymi.

Podejmowaliśmy około setki delegatów i zawodników z Prezesem Zarządu Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich Zbigniewem Sitko, członkami władz krajowych Federacji stowarzyszeń wędkarskich oraz gości i osób towarzyszących temu przedsięwzięciu.

Z naszej strony w otwarciu obrad wzięli udział: Starosta Mrągowski pan Dominik Tarnowski, Wójt Gminy Piecki, pani Maria Jarczewska, Przedstawiciel Wójta Mrągowa, pan Bogdan Kossakowski, Burmistrza Miasta Mrągowo reprezentował Dyrektor CKiT pan Lech Gołębicki. Swoją obecnością zaszczycili nas również Dyrektorzy Gospodarstw Rybackich z Mrągowa, pan Henryk Kulas, i Mikołajek, pan Zbigniew Zieliński. Otwarcie obrad transmitowała lokalna telewizja iTV. Obecni byli korespondenci GO – Kuriera Mrągowskiego i Radia Planeta Mrągowo.

W czerwcu 2010 roku Zarząd wystartował w konkursie ofert na pozyskanie w rybackie użytkowanie (opuszczonego) obwodu rybackiego, ogłoszonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Konkurs unieważniono. Ponownie uczyniliśmy w 2011 roku, tym razem z sukcesem. Staliśmy się rybacko-wędkarskimi użytkownikami obwodu rybackiego nr 66, stanowiącym 3 jeziora o łącznej powierzchni ponad 40 ha wody.

W czerwcu 2012 roku bliśmy organizatorami maratonu karpiowego liczonego do pucharu KFTW.

Będziemy zawsze pamiętać, jak zaskoczyła nas przyjazna, koleżeńska atmosfera w Federacji, tak ze strony członków Zarządu Krajowego, jak również Zarządów i Kolegów wędkarzy ze stowarzyszeń należących do Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich.

Szczególnie zobowiązani jesteśmy wobec Prezesa Zarządu Krajowego, Zbigniewa Sitko, życzliwego i koleżeńskiego. Zawsze znajdującemu czas, aby cierpliwie dzielić się z początkującymi swoją wiedzą, doświadczeniem i ogólnie dobrymi radami. Podobny klimat odczuwaliśmy uczestnicząc w corocznych Zjazdach czy innych spotkaniach wędkarskich. Uczyliśmy się nowej interpretacji prawa, poznawaliśmy techniki i metody organizacyjne. Nawiązaliśmy wiele osobistych, bardzo sympatycznych znajomości.Najcenniejszym stało się to, że przestaliśmy działać po omacku i w osamotnieniu.

Za to wszystko serdecznie Wam Szanowni Koledzy dziękujemy.

Zapraszamy do Mrągowa.

wizytowka MTW 1