foto 2b

POZWOLENIA NA UPRAWIANIE WĘDKARSTWA

 w jeziorach Okręgu Rybackiego nr 66 (Średnie, Głębokie, Kociołek) oraz w jeziorze Marcinkowskim

obowiązują do 31.12.2022 r.

 

 Jeziora  Kociołek i Głębokie

 Jezioro Średnie 

Jezioro Marcinkowskie 
Osoby zrzeszone w Mrągowskim Towarzystwie Wędkarskim Zezwolenie całoroczne w ramach członkowstwa w MTW i opłacie za wędkowanie w Obwodzie Rybackim nr 66. Zezwolenie obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

 

140 zł całoroczne - tylko członkowie MTW

(cenę zezwoleń dyktuje Gospodarstwo Rybackie w Mrągowie)

Zarząd Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego informuje osoby zrzeszone w naszym Towarzystwie o tym, że zezwolenia uprawniające do amatorskiego połowu ryb wydawane przez Gospodarstwo Rybackie w Mrągowie na jezioro Marcinkowskie (tylko dla osób zrzeszonych w MTW) obowiązują od dnia 01 stycznia do 31 grudnia.

całoroczne Z brzegu i lodu 150 zł*
Z łodzi** 200 zł
Osoby niezrzeszone w Mrągowskim Towarzystwie Wędkarskim z brzegu i lodu
całoroczne ---
30 dni  ---
14 dni  ---
 7 dni 150 zł
3 dni 80 zł
1 dzień ---

Doba 

od 1200

do 1159

30 zł/100 zł z łodzi

Osoby niezrzeszone w Mrągowskim Towarzystwie Wędkarskim z brzegu i lodu.

100 zł

W miesiącu lipcu jezioro Średnie udostępnione

jedynie dla członków

Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego.

Osoby niezrzeszone w Mrągowskim Towarzystwie Wędkarskim z brzegu i lodu

80 zł

*- osoby zrzeszone w Mrągowskim Towarzystwie Wędkarskim - dotyczy całego Obwodu Rybackiego OR 66 (jeziora Głębokie, Średnie i Kociołek).

** - wędkowanie z łodzi lub innego środka pływającego obowiązuje jedynie na jeziorze Głębokim oraz Kociołku i dotyczy osób zrzeszonych w Mrągowskim Towarzystwie Wędkarskim. Zezwolenie uprawnia do wędkarskiego połowu z łodzi, brzegu i lodu.

Dodatkowa opłata dla współmałżonka i dzieci powyżej 14 roku życia uprawniająca do połowu ryb z łodzi lub pontonu wędkarskiego na jeziorze Głębokim.

Zezwolenie ważne jedynie w obecności osoby zrzeszonej w Mrągowskim Towarzystwie Wędkarskim i posiadającej uprawnienie do wędkowania na jeziorze Głębokim z łodzi lub pontonu wędkarskiego.

całoroczne ---
1 dzień 50 zł
Na jeziorach Głębokim, Średnim i Kociołku posiadający zezwolenia mogą wędkować również w nocy za wyjątkiem wędkowania z lodu i środka pływającego (łodzi i pontonu wędkarskiego).
Zezwolenia na połów ryb w jeziorach będących w dyspozycji Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego ważne są jedynie z kartą wędkarską.
Na terenie jezior będących w dyspozycji Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego wędkujący zobowiązani są do przestrzegania regulaminu MTW. Regulamin dostępny jest w punkcie sprzedaży zezwoleń oraz na stronie internetowej Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego (www.mtw-mazury.pl).
Zezwolenia można nabyć w sklepie wędkarskim w Mrągowie przy ul. M. Konopnickiej 2.

Od 2017 zezwolenie uprawniające do wędkarskiego połowu ryb w jeziorach Okręgu Rybackiego 66 (Głębokie, Kociołek i Średnie) zarządzanego przez Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie można nabywać poprzez dokonanie przelewu bankowego.

Dokumentem uprawniającym do połowu jest potwierdzenie wykonania przelewu bankowego wystawione przez bank lub Pocztę Polską;

Konieczne elementy w dokumencie przelewu:

tytuł przelewu : nazwisko i imię wędkarza, od daty (włącznie) do daty (włącznie), nazwa jeziora

np. KOWALSKI JAN, od 01/01/2017 do 31/12/2017, GŁĘBOKIE

Błędne podanie tytułu przelewu skutkuje unieważnieniem zezwolenia.

Podczas pobytu nad wodą, wędkarz zobowiązany jest do posiadania przy sobie potwierdzenia wykonania przelewu i okazywania go na każde żądanie osób uprawnionych do kontroli, zgodnie z Regulaminem amatorskiego połowu ryb na jeziorach zarządzanych przez Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie.


Dane do przelewu:

Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie

ul. Brzozowa 18

11-700 Mrągowo

Nr konta 69 8848 0008 0000 4590 2006 0001

Bank Spółdzielczy w Mrągowie