foto 2b

 

Realizując zdania zawarte w planie imprez na 2016 rok, który został zatwierdzony przez Walne Zebranie członków Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego, Zarząd MTW informuje o planowanych na dzień 01.10.2016 roku (sobota) połowach dorszy. Wyjazd autokarem (Opłaca MTW) wieczorem w dniu 30.09.2016 roku (piątek). Rejs w dniu 01.10.2016 roku kutrem Mistral. Koszt 180 zł (płatne przez każdego uczestnika biorącego udział w wyjeździe). Ilość miejsc ograniczona do 21. Zgłoszenia do 15.09.2016 roku przyjmuje Mariusz Jaskólski.

wizytowka MTW 1