foto 2b

Uchwała nr XXVII/7/2016

Zarządu KFTW w Kwidzynie z dnia 17.09.2016 r. w sprawie propozycji

imprez sportowych Federacji zaliczanych do XVI edycji rywalizacji o Puchary Federacji w 2017 r.

Na podstawie § 8 ust.6 i § 40 ust.1 Statutu oraz rozdziału I pkt.3 Regulaminu Rozgrywek o Puchary Federacji uchwala się:

§ 1

Proponowanymi Imprezami Sportowymi wymienionymi w nazwie uchwały są:

1. MIĘTUS 2016 organizator NTW Kwidzyn termin- 22.10.2016 r. godz.09.oo – 22.oo

    w tym klasyfikacja INNA RYBA w terminie jak wyżej.

2. PSTRĄG spod LODU , organizator TTW Toruń, termin 21-22.01.2017 r.

3. ZŁOTA DZIURA, organizator OTW Ostróda, termin 25.02.2017, rezerwowy 04.03.2017

4. SPŁAWIK ZJAZDU, organizator T.W. PAŁUCZANIN Żnin termin 13.05.2017

5. SPINING ZJAZDU, organizator T.W. PAŁUCZANIN Żnin termin 14.05.2017

6. KARP PREZESA MTW w Mrągowie termin 26-28.05.2017 r. (maraton) w tym      

     klasyfikacja INNA RYBA

7. MARATON WĘDKARSKI, organizator S.W. CUKROWNIK w Łagiewnikach, termin

     23-25.06.2017 r

8. UKLEJA 2017 , organizator ITW Iława , termin 26.08.2017 r.

9. DRAPIEŻNIK 2017, organizator GSW Giżycko, termin 16-17.09.2017 r.

§ 2

Zobowiązuje się organizatorów powyższych imprez do potwierdzenia powyższych terminów lub podanie nowych, do Prezesa Zarządu do dnia 15.10.2016 r.

Brak informacji w tym terminie będzie równoważne z akceptacją terminów ujętych w § 1.

W tym przypadku projekt niniejszy staje się obowiązującą uchwałą.

§3

Podsumowanie rywalizacji edycji 2017 odbędzie się w trakcie Walnego Zgromadzenia i Zjazdu Towarzystw w 2018 roku organizowanego przez TW MIĘTUS w Cedyni.

§ 4

Ustala się, że w przypadku braku lodu zawody pn. ZŁOTA DZIURA zostaną zastąpione zawodami pn. SPŁAWIK KANAŁU – termin 22.04.2017 r.

§ 5

Ustala się , że edycję rozgrywek 2017 rozpoczną tradycyjnie już zawody Miętus 2016 wraz z zawodami towarzyszącymi pn. INNA RYBA , które odbędą się w dniach 22.10.2016 r. na rzece Wiśle k/Kwidzyna.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi oraz organizatorom poszczególnych zawodów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                 Prezes Zarządu

                                                                                                                             Zbigniew Sitko

 

Uchwała nr XXVII/7/2016 Zarządu KFTW w Kwidzynie z dnia 17.09.2016 r. w sprawie propozycji imprez sportowych Federacji zaliczanych do XVI edycji rywalizacji o Puchary Federacji w 2017 r.
filetype pdf

wizytowka MTW 1