foto 2b

Zarząd Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego przypomina wszystkim osobom zrzeszonym w MTW o tym, że na jeziorze Marcinkowskim obowiązują zasady wędkowania określone przez Gospodarstwo Rybackie w Mrągowie. Dotyczy to również ilości wędek używanych do wędkowania. Na wędkowanie w tym zbiorniku wydawane jest odrębne zezwolenie wystawione przez Gospodarstwo Rybackie w Mrągowie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w jeziorze tym można łowić wyłącznie dwiema wędkami metodą spławikową lub gruntową w tym metodą włosową za wyjątkiem metody spiningowej, gdzie dopuszczone jest użycie tylko jednej wędki. Jezioro Marcinkowski jest jeziorem użyczonym przez wymienione gospodarstwo, więc obowiązują tam zasady użyczającego. Zasada trzech wędek przy metodzie włosowej dotyczy jedynie jezior Głębokiego, Kociołka i Średniego.

wizytowka MTW 1