foto 2b

Uchwała nr III/5/2017

Zarządu KFTW w Kwidzynie z dnia 17.11.2017 r. w sprawie

imprez sportowych Federacji zaliczanych do XVII edycji rywalizacji o Puchary Federacji w 2018 r.

Na podstawie § 8 ust.6 i § 40 ust.1 Statutu oraz rozdziału I pkt.3 Regulaminu Rozgrywek o Puchary Federacji uchwala się:

§ 1

Imprezami Sportowymi wymienionymi w nazwie uchwały są:

1. PSTRĄG spod LODU , organizator TTW Toruń, termin 20-21.01.2018 r.

2. ZŁOTA DZIURA, organizator OTW Ostróda, termin 18.02.2018, rezerwowy 25.02.2018 r.

3. SPŁAWIK BLEDZEWA-20 lat BTW, organizator BTW, termin 21.04.2018 r.

4. SPINING ZJAZDU, organizator NCTW Cedynia termin 11-13.05.2018 r.      

5. KARP PREZESA MTW, organizator MTW Mrągowotermin, 01-03.06.2018 r.( maraton)

6. MARATON WĘDKARSKI, organizator S.W. CUKROWNIK w Łagiewnikach, termin

     06-08.07.2018 r.

7. UKLEJA 2018 , organizator ITW Iława , termin 25.08.2018 r.

8. XX Ogólnopolskie zawody gruntowe O puchar im.Tadeusza Jaworowicza-organizator

     NTW Kwidzyn, miejsce rz. Wisła; termin 08-09.2018 r.w godz.15.oo do 9.oo

9. DRAPIEŻNIK 2018, organizator GSW Giżycko, termin 21-23.09.2018 r.

§2

Podsumowanie rywalizacji edycji 2018 odbędzie się w trakcie Walnego Zgromadzenia i Zjazdu Towarzystw w 2019 roku organizowanego przez GTW Gardeja.

§ 3

Ustala się, że w przypadku braku możliwości zorganizowania zawodów z przyczyn związanych z warunkami atmosferycznymi nie przewiduje się zastąpienie ich inną imprezą.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi oraz organizatorom poszczególnych zawodów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                 Prezes Zarządu

                                                                                                                Zbigniew Sitko

                                                              

wizytowka MTW 1